Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5722942 Бүрдэл майнинг 2013.06.19 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр 1210-1213 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Паламсүрэн Төмөрцэцэг 2017.06.21

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Уртнасан Угтах 2020.10.14

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 0990 Ашигт малтмалын ашиглалт / 2015.07.07-2045.07.07/
2 0990 Ашигт малтмалын ашиглалт
3 4610 Гадаад худалдаа