Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5581222 Тайгам алтай групп 2012.03.30 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Баянзүрх, 26-р хороо, хүннү, Олимп плаза 502 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Улс Цул Сономцэрэн 2017.12.28

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Улс Цул Сономцэрэн 2021.04.05

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Төлөв Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 Тийм 4330 Барилгын засвар, засал чимэглэл 2012.03.30
2 Тийм 47990 Худалдааны зуучлал 2021.04.05
3 Үгүй 4610 Гадаад худалдаа 2021.04.05

Эцсийн өмчлөгч

Дугаар Ангилал Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Цул Сономцэрэн 2021-04-05