Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5371244 Нүүдэлчингрупп 2010.04.14 ХХК Ашгийн төлөө 5 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, нарны зам, Юнион Бюлдинг оффис, 13-С-1301

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Шүхэрт Батнасан 2012.05.12
2 Иргэн Монгол Дорж Наранцэцэг 2012.05.12
3 Иргэн Монгол Балжиннямбуу Шүхэрт 2012.05.12
4 Иргэн Монгол Шүхэрт Жаргал 2012.05.12
5 Иргэн Монгол Шүхэрт Бүтэд 2012.05.12

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Шүхэрт Бүтэд 2018.09.18

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 7020 Менежментийн зөвлөгөө өгөх
3 8299 Бизнесийн зөвлөгөө