Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5095549 Алтайнхүдэр 2006.11.10 ХХК /ГХО/ Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, олимп, Бүгд найрамдах Болгар элчин сайдын яамны байр

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Люксенбург - Mongolian Resources Corporation S A R L 2017.03.09

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Оюунбилэг Сэлэнгэ 2020.04.08

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 0729 Ашигт малтмалын ашиглалт
3 7490 Ашигт малтмалын хайгуул хийх