Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5089263 Афро азия минералз 2006.10.11 ХХК Ашгийн төлөө 3 Улаанбаатар, Хан-Уул, 15-р хороо, зайсан, Файдс цамхаг, 401 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Жинхуа Групп 2016.08.09
2 Х/Этгээд Монгол Шаньси Хуаюүнь Энержи Девелопмент Групп Монголиа 2016.08.09
3 Х/Этгээд Монгол Шаньси Мужийн Топ Зуун Аж Ахуйн Платформ Монголиа 2016.08.09

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Хятад Shi Guangrong 2016.07.20

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 7490 Геологи хайгуулын ажил