Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
5081092 Мэдээлэлхолбооны сүлжээ 2006.09.01 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Чингэлтэй, 1-р хороо, 1, 101

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Улс Төрийн Өмчийн Бодлого, Зохицуулалтын Газар 2018.04.03

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Улс Буяндэлгэр Мөнхбат 2022.06.10

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Төлөв Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 Тийм 8412 Холбоо ашиглалтын үйлчилгээ 2012.07.18
2 Тийм 8413 Холбооны сүлжээний үйлчилгээ 2006.09.01
3 Үгүй 6810 Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээс 2012.07.18

Эцсийн өмчлөгч

Тохирох мэдээлэл олдсонгүй