Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
3248356 Тэгштайшир групп 2013.03.05 ХХК Ашгийн төлөө 5 Говь-Алтай, Тайшир, 1-р баг, Хуримт, 0

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Жанчив Оюунгэрэл 2019.04.26
2 Иргэн Монгол Ганибал Амартүвшин 2019.04.26
3 Иргэн Монгол Алтангэрэл Наранбаатар 2019.04.26
4 Иргэн Монгол Нямтайшир Цэлмүүн 2019.04.26
5 Иргэн Монгол Лхагва Чинбат 2019.04.26

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Алтангэрэл Наранбаатар 2013.03.06

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4690 Гадаад дотоод худалдаа 2013.04.23
2 4390 Блонк тоосго , хавтан үйлдвэрлэх 2013.03.06
3 0121 Хүнсний бусад үйлдвэр 2013.03.06
4 5812 Ном бичиг хэргийн худалдаа 2013.03.06
5 0111 Yр тариа төмс , хүнсний ногоо тариалах 2013.03.06
6 6399 Бусад мэдээллийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа 2013.03.06
7 4330 Барилгын засал чимэглэл , хаалга цонх суурилуулах 2013.03.06
8 8810 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тусламж үзүүлэх 2013.03.06