Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2659603 Очир-Ундраа 2007.10.29 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 8-р хороо, бага тойруу, их эзэн чингис хааны нэрэмжит талбай, 8/1-1701

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Очун Капитал Хувийн Хос 2020.01.23

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Гантөмөр Мөнхзул 2018.05.25

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4312 Хайрган болон хатуу хучилттай зам барих, засах, зам талбайн тохижилт хийх
2 4100 Барилга угсралтын ажил
3 3510 03.2.1.0.4-10 кв-ын ЦДШ, дэд станцын засвар, угсралтын ажил
4 4610 Гадаад худалдаа
5 0899 Ашигт малтмалын хайгуул, ашиглалт /2015.11.04-2018.11.04/ /2018.04.18-2019.04.18/
6 0610 Тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ хийх, бордоо импортлох