Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2595788 Тэнгэрсанхүүгийн нэгдэл 2006.12.18 ХХК /ГХО/ Ашгийн төлөө 12 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, жамьян гүний, Олон улсын худалдааны төв 16 давхар

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Их Британи, Умард Ирладын Нэгдсэн Вант улс Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк 2015.12.18
2 Х/Этгээд Япон Orix Corporation 2015.12.18
3 Х/Этгээд Сингапур Mongolia Financial Services Pte 2015.12.18
4 Х/Этгээд Канад National Bank Of Canada 2015.10.23
5 Иргэн Америк Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци 2015.10.23
6 Х/Этгээд Монгол Монголын Алт Мак 2013.10.10
7 Х/Этгээд Монгол Нээлттэй Нийгэмлэг Хүлээлэн 2013.10.10
8 Иргэн Монгол Ротари 2013.10.10
9 Х/Этгээд Люксенбург Ronoc Partners S.A.R.L 2013.10.10
10 Иргэн Нидерланд Триодос Инвестмент Менежмент B V 2013.10.10
11 Иргэн Монгол Чулуун Ганболд 2012.11.20
12 Иргэн Монгол Магван Болдоо 2012.11.20

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Гүмэнжав Цэвэгжав 2019.06.21

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 8413 Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх