Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2587645 СС монголиа 2007.01.29 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Хан-Уул, 11-р хороо, зайсан, дүнжингарав, 14, Зайсан скуэр төв 601 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Монгол Нордстар Минералс 2018.04.12

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Сайнбуян Ганбат 2013.02.25

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 0729 Ашигт малтмал ашиглах /хугацаа 1998.03.20 - 2028.03.20/
2 0729 Ашигт малтмал ашиглах /хугацаа 2007.01.23 - 2037.01.23/
3 0729 Ашигт малтмал ашиглах
4 3830 Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд экспортлох
5 4610 Гадаад худалдаа