Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2571498 Коулдголд монгол 2006.02.14 ХХК Ашгийн төлөө 2 Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, үйлдвэрийн бүс, Ньюзеаланд майнинг системс ХХК байр 2 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Зундуйёндон Батбаатар 2018.12.25
2 Иргэн Монгол Лхагва Чинбат 2018.12.25

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Шинэ Зеланд Walker Ari Ryan 2018.03.12

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 0729 Ашигт малтмал ашиглалт
2 4610 Гадаад худалдаа
3 8299 Менежментийн зөвлөгөө өгөх