Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2112868 Алтандорнод монгол 2005.10.17 ХХК /ГХО/ Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Хан-Уул, 15-р хороо, Конпорэйт хотел энд конвеншн центрийн байр

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Х/Этгээд Британийн виржини арлууд Goldstream Mongolia Inc 2017.10.11

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Мягмарсамбуу Идэр 2015.08.10

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4100 Барилга угсралт,автозам,гүүр барих
2 4610 Гадаад худалдаа, нийтийн хоол
3 0729 Ашигт малтмалын олборлолт
4 7490 Ашигт малтмалын хайгуул
5 4520 Техникийн засвар,ачаа тээврийн үйлчилгээ