Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2095025 Монголын алт МАК 2006.02.17 ХХК Ашгийн төлөө 2 Улаанбаатар, Хан-Уул, 1-р хороо, 19 хороолол, чингисийн өргөн чөлөө, монголын алт ххк-ийн төв байр-44

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Бямбаа Нямтайшир 2012.03.01
2 Иргэн Монгол Дамба Хулан 2012.03.01

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Нямтайшир Цэлмүүн 2016.07.08

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 0729 Ашигт малтмал ашиглалт
2 5110 Арилжааны нислэг үйлчилгээ
3 8010 Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа
4 0113 Газар тариалан,хүнсний ногоо тариалах
5 4923 Автомашинаар ачаа тээвэрлэх
6 4610 Гадаад худалдаа
7 0729 Алт болон эрдэс баялаг,бусад төрлийн ашигт малтмалыг олборлон боловсруулах,хайгуул хийх
8 8413 Аялал жуулчлал