Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2090511 Металл-Импэкс 2006.02.09 ХХК Ашгийн төлөө 7 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 4-р хороо, .

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Дамжин Дамба 2020.09.01
2 Иргэн Монгол Цэрэнмөр Дашцэсэнжин 2017.10.06
3 Иргэн Монгол Намжим Содномрэнцэн 2017.10.06
4 Иргэн Монгол Дониддагва Ганбат 2017.10.06
5 Иргэн Монгол Дугар Жаргалсайхан 2017.10.06
6 Иргэн Монгол Дулмаа Пүрэвээ 2017.10.06
7 Иргэн Монгол Сүрэнхорлоо Хосбаяр 2009.01.09

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Дониддагва Ганбат 2006.02.09

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Худалдааны зуучлал
2 8413 Уул уурхайн төсөл боловсруулах