Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2065002 Оюуны ундраа групп 2008.07.17 ХХК Ашгийн төлөө 4 Улаанбаатар, Хан-Уул, 11-р хороо, зайсан, дүнжингарав, 14, Зайсан Скуэр төв, 6 давхар, 603 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Сайнбуян Амарсайхан 2019.06.06
2 Иргэн Монгол Сайнбуян Уламбаяр 2019.06.06
3 Иргэн Монгол Сайнбуян Отгонбаяр 2019.06.06
4 Иргэн Монгол Сайнбуян Ганбат 2019.06.06

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Ерөнхий захирал Монгол Сайнбуян Ганбат 2013.07.08

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 8413 Аялал жуулчлал
2 4610 Гадаад худалдаа