Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2063182 Бэрэнгрупп 2007.02.14 ХХК Ашгийн төлөө 11 Улаанбаатар, Баянзүрх, 12-р хороо, 1 тоот

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Бэрэнбарал Мөнхтөр 2014.11.12
2 Иргэн Монгол Цэдэнсодном Батболд 2013.05.21
3 Иргэн Монгол Ганзориг Баттулга 2013.05.21
4 Иргэн Монгол Ганзориг Энхболд 2013.05.21
5 Иргэн Монгол Цэдэнсодном Батэрдэнэ 2013.05.21
6 Иргэн Монгол Цэдэнсодном Батбаяр 2013.05.21
7 Иргэн Монгол Бэрэнбарал Сономсүрэн 2007.02.14
8 Иргэн Монгол Бэрэнбарал Сарангэрэл 2007.02.14
9 Иргэн Монгол Бэрэнбарал Чимгээ 2007.02.14
10 Иргэн Монгол Бэрэнбарал Мөнхдалай 2007.02.14
11 Иргэн Монгол Бэрэнбарал Ганбат 2007.02.14

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Захирал Монгол Бэрэнбарал Мөнхтөр 2007.02.14

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 7490 Ашигт малтмалын хайгуул хийх /2012.10.23-2015.10.24/
2 0111 Газар тариалан
3 0729 Ашигт малтмалын ашиглалт
4 4610 Гадаад худалдаа
5 7490 Ашигт малтмалын хайгуул хийх
6 6201 Программ хангамжийн үйл ажиллагаа
7 0729 Ашигт малтмалын ашиглалт /2007.01.29-2037.01.29/