Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2054701 Гацуурт 2005.06.13 ХХК Ашгийн төлөө 1 Улаанбаатар, Баянгол, 20-р хороо, Гацуурт ХХК-ийн байр

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Лхагва Чинбат 2016.02.23

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Лхагва Чинбат 2021.05.14

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4100 Барилга угсралт 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 заалтын дагуу /2014.02.28 - 2017.02.28/
2 6492 Бусад баталгаат зээл олгох үйл ажиллагаа
3 4620 Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох, борлуулах
4 5223 Тээвэр зохицуулалт, аялал, жуулчлалд үйлчлэх үйл ажиллагаа
5 3600 Усны цооног өрөмдөх, худаг гаргах, сэргээн засварлах, шинэчлэх
6 0111 Үр тариа болон бусад ургамал тариалалт
7 8549 Насанд хүрэгчдийн ба бусад боловсрол олгох үйл,ажиллагаа
8 4520 САS NT 600 загварын автомашины электрон жин суурилуулах, засварлах, худалдаа / 2014.07.03-2019.07.03 /
9 6810 Үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбогдох үйл ажиллага
10 0141 Мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх
11 0141 Таван хошуу мал, цаа буга, сүүний фермийн үйл ажил
12 4911 Төмөр замын дагнасан хэрэглээний салбар зам ашиглах / 2014.09.19-2017.09.18 /
13 4100 Барилга угсралт
14 49120 Дагнасан хэрэглээний салбар зам
15 0729 Өнгөт төмөрлөгийн хүдэр олборлох үйл ажиллагаа
16 4290 Зураг төсөл
17 4100 Барилга угсралтын ажил
18 7500 Мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээ эрхлэх
19 4610 Худалдааны зуучлал
20 79110 Аялал жуулчлал
21 9521 Автомашины механик ба электрон жин суурилуулах, засварлах
22 0162 Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийх
23 10800 Малын тэжээл тариалалт, үйлдвэрлэл 2021.05.14
24 46610 Бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа 2021.05.14
25 46590 Хүнд машин механизмын тоног төхөөрөмжийн худалдаа 2021.05.14
26 01620 Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх 2021.05.14
27 20290 Химийн бодис ашиглах 2021.05.14
28 19200 Бүх төрлийн шатахуун импортлох 2021.05.14
29 49230 Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 2021.05.14
30 10750 Хагас болон бэлэн бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2021.05.14
31 01220 Хүлэмжийн аж ахуй 2021.05.14
32 45200 Автомашины засвар, үйлчилгээ 2021.05.14
33 10100 Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2021.05.14
34 01500 Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх 2021.05.14
35 01290 Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалалт 2021.05.14
36 63120 Мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа 2021.05.14
37 45300 Автомашины сэлбэг, эд ангийн худалдаа 2021.05.14
38 01410 Фермерийн аж ахуй эрхлэх 2021.05.14
39 77300 Автомашины түрээсийн үйл ажиллагаа 2021.05.14
40 01130 Хүнсний ногоо тариалалт 2021.05.14
41 01140 Эмийн ургамал тариалалт 2021.05.14
42 10301 Хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ савлах, боловсруулах 2021.05.14
43 77100 Хүнд машин механизмын тоног төхөөрөмжийн түрээс 2021.05.14
44 01490 Мал аж ахуй 2021.05.14
45 01300 Бүх төрлийн үр, суулгац тариалалт 2021.05.14
46 10500 Сүү,сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 2021.05.14
47 01110 Yрийн аж ахуй эрхлэлт 2021.05.14