Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл

Үндсэн мэдээлэл

Регистрийн дугаар Оноосон нэр Бүртгэсэн огноо Хэлбэр Төрөл Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний тоо Хуулийн этгээдийн хаяг
2029278 Монполимет 2007.06.27 ХХК Ашгийн төлөө 3 Улаанбаатар, Сүхбаатар, 1-р хороо, В корпус

Хувьцаа эзэмшигч, гишүүний мэдээлэл

Д/д Ангилал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Иргэн Монгол Нармандах Мөнхнасан 2016.02.22
2 Иргэн Монгол Цэдэн Гарамжав 2016.02.22
3 Иргэн Монгол Нармандах Уртнасан 2016.02.22

Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн мэдээлэл

Д/д Албан тушаал Улсын нэр Эцэг/эх/-ийн нэр Нэр Бүртгэсэн огноо
1 Гүйцэтгэх захирал Монгол Санжжав Энхтуяа 2016.05.24

Үйл ажиллагааны чиглэлийн мэдээлэл

Д/д Үйл ажиллагааны код Үйл ажиллагааны чиглэл Бүртгэсэн огноо
1 4610 Гадаад худалдаа
2 0729 Ашигт малтмал ашиглах
3 7210 Геологийн судалгаа хийх
4 7220 Геофизикийн судалгаа хийх
5 0141 Туслах аж ахуй
6 5630 Кофе шоп
7 4520 Автомашины засвар үйлчилгээ